Delovi vaše prošlosti ostaju u vašem tkivu i nervnom sistemu

0
28
Delovi vaše prošlosti ostaju u vašem tkivu i nervnom sistemu

Samskare su utisci i akcije prošlih života. Što se tiče tela, samskare su ožiljci. Ono što smo radili u prošlom životu, zapisano je u našem tkivu, a nešto je i duboko ukorenjeno i upisano u vezivnom tkivu. Samskare se nalaze u matrici majja dhatu (nervno tkivo i koštanoj srži).

tkivu
iskustva u tkivu

Dr. Tony Nader kroz istraživanje je došao do toga da samskarama u mozgu vlada hipotalamus. On predstavlja Mesec u jyotishu(astrologija), nosilac uma i onoga što je u njega zapisano. To postaju naše tendencije u ovom životu. Dakle, na savetovanjima neko ima položaje planeta u kojima se vidi da je osoba imala puno veza i živela neobavezno. Njen nervni sistem će najviše reagovati na takvo ponašanje i na takve osobe i prepoznavaće jedino takve situacije. Često kada ljudi žele promeniti život, ne znaju koliko je duboko neko ponašanje u njihovom telu, pa olako zaključuju da ne mogu upoznati drugačije partnere.

Samskare kao navike su toliko duboko da njihov nervni sistem ne reaguje na druge osobe. Jednostavno mogu proći pored idealnog partnera jer su ljubav shvatali kroz strast i drame i nervni sistem ne prepoznaje ljubav jer ustvari osoba nije imala iskustvo ljubavi. Nove navike se teško stvaraju, a zbog dubljih obrazaca vezanih uz prošlu karmu, psihoterapija se oseća nemoćno jer ih ne može dotaći.

S druge strane, mnoge nesvesne klice se ne mogu spaliti bez meditacije. Pokušajte kroz naučni rad da se bavite ovom temom i naletećete na zid naučne zajednice. Nauka je dogmatična, kao i religija i svakim pokušajem da se krene za istinom u tom području, nailazi se na veliki strah od promene. Ova je tema poznata ayurvedi, indijskoj filozofiji kao i Jungovoj psihoterapiji. Stoga ljudi sebe promatraju kroz navike roditelja i društva i ne vide svoje telo i položaje, izraze lica, pokrete tijela u kojima skrivaju svoje pogrešne stavove vezane za odnose, ali i za sve ostale stvari koje se događaju, a zovemo ih problemom.

Samskare su složena struktura sklonosti i ponašanja nastale od strane prošlih misli, osećaja i iskustva. Neke samskare nastaju od genetskih faktora, a druge su povezane s prošlim životima. Svaka misao i akcija stvara otiske u umu, a akumulacija tih otisaka proizvodi ožiljke na dubljim slojevima uma. Ipak samskare činimo i radimo na temelju vasana ili ono što Jung zove arhetipovima. Postoje determinante ponašanja po kojima se ponašamo i koje isto tako treba osvestiti.

Ayurveda klasifikuje samskare u tri kategorije – sattva, rađas i tamas. Sattva, rajas i tamas su gune (svojstva) i čine psihološku konstituciju poznatu kao manas prakruti. Sattvične osobine podrazumijevaju svest, čistoću i jasnoću opažanja, sve što je odgovorno za dobro i sreću. Također stvaraju pomlađivanje uma i svijesti i jačaju imunitet. Sattvu pojačavamo učenjem i širenjem znanja, a to znači i da time jača naš imunitet. Budha je rekao da uskogrudnost donosi bolesti. Međutim, loše satvične samskare mogu doneti pravedni gnjev, diskriminaciju, upoređivanje i nasilno ponašanje.

Sva kretanja i aktivnosti nastaju iz rađasa. To dovodi do senzualnih užitaka, zadovoljstva i nemira. Rađastine samskare mogu stvoriti uznemirenost, napast i imaju tendenciju izazovati poremećaj vata doshe.

Tamas je tama, inercija, težina i materijalistički stavovi. Tamas samskare su odgovorne za nedostatak komunikacije, tupost, težinu, ili depresiju. Život je stalna međuigra tri guna u pojedinačnoj svesti No, relativna prevlast bilo sattve, rajas ili tamas je odgovorno za psihološku konstituciju koju nosite u sebi i vidljiva je iz jyotisha. S druge strane, ayurveda pomoću merenja može odrediti spomenutu Manas prakruti ili koja vam dosha prevladava, a koja je u neravnoteži. Vatta se na nivou puls terapije,  sastoji od rajasa i sekundarno od sattve. Pitta je sastavljena uglavnom od sattve s pomalo rajasa. Kapha je uglavnom tamas, s malom komponentom satve. Uravnoteženost uma i tela nastaje kada su izjednačeni satva, rajas i tamas.

Da bi se loše samskare ili semenja uništile osim ishrane na višem nivou je važnija meditacija koja spaljuje samskare.

Meditacija menja emocije, ponašanje, a onda se uravnotežuju doshe i nervni sistem dolazi u red.

Zato se govori o 72 000 nervnih kanala ili nadija od kojih su glavni sushumna, ida i pinglala.

Biti svestan činjenice da sve što nam se događa ustvari su pohranjena iskustva koja su skrivena u našem telu, tkivu, nervnom sistemu i da je često promena nemoguća ako nemate iskustvo cele stvarnosti. Tako stvarate krivu percepciju stvarnosti i vidite samo ono što vam vaša iskustva dozvoljavaju.

Na primer, oni ljudi koji nemaju iskustvo meditacije, nemaju sačuvana ta iskustva i oni će reći da je meditacija glupost. Kada meditant svakodnevno ulazi u theta stanje, ne samo da ulazi u to iskustvo, ono mu menja telo i ponašanje. Ukratko, prže se samskare.

Ako ništa drugo, danas nam je nauka potvrdila da meditacija pomaže kod izlečenja raznih bolesti. No tek kada smo osvestili ostale segmente ličnosti tj. gune koje moraju biti u ravnoteži.

Izvor: Atma.hr