Koliki su troškovi pripreme za VTO?

0
109
Koliki su troškovi pripreme za VTO?

 

Procenjuje se da oko 150.000 parova u Srbiji ima problem bračnog steriliteta. U 30 odsto slučajeva uzrok neplodnosti je muški faktor, a isto toliko je i ženski, dok se kod 40 odsto ne zna razlog nastanka ovog problema. Zbog steriliteta, godišnje oko 3.500 parova u Srbiji, uradi vantelesnu oplodnju. Neki parovi sami plaćaju, neki idu o trošku države. Ali nigde se ne pominje koliko košta priprema pred VTO?
vto
vto

Osvrnimo se i ponovimo šta je to od osnovnih analiza potrebno za ulazak u proces VTO, ukoliko su ispunjeni prethodni kriterijumi:

– žena mora biti neplodna i pored odgovarajućeg lečenja
– da žena nije rađala ili da par nema žive dece
– žena mora imati do 40 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces VTO od strane Komisije za VTO nadležne državne zdravstvene ustanove
– važno je da ženi bude očuvana funkcija jajnika
– da žena ima normalni indeks telesne mase (manji od 30)
– potrebni su svi oblici subfertilnosti muškarca, uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu

Ujedno, pretpostavimo da govorimo o procesu VTO koji je plaćen o trošku države.

Žena i muškarac moraju obaviti prvo mikrobiloško ispitivanje, među kojima su:

– Bakterije, Chlamidyia, Mycoplasma
– HbsAg, HCV, HIV, VDRL – serologija (skup virusnih i bakterijskih infekcija)

Osim ovih analiza žena mora obaviti i dodatna ispitivanja:
Hormonsko ispitivanje: od dva do četiri dana od početka menstrualnog krvavljenja (jednokratno)
– FSH , LH , i hormone: E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, antimilerijan hormon (AMH).

Žena obavezno mora da  uradi i

mikrobiologiju: Toxoplasmu gondii, Rubellu- serologija

zatim i skrining grlića, odnosno:
-Bris po Papanikolau, kolposkopiju
– Ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom
– žene čiji partneri imaju uredan nalaz spermograma (normospermia), treba da dostave i nalaz HSG i/ili laparoskopije i/ili histeroskopije
– ukoliko su žene imale prethodne operacije zbog lečenja steriliteta, moraju da dostave fotokopiju otpusne liste
– ukoliko im je prethodno primenjen neki od postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja (IUI, IVF ili ICSI), treba da dostave fotokopiju lekarskog izveštaja.

Neposredno pred postupak VTO, žena treba da obavi opšte pripreme u koje spadaju: krvna grupa, Rh faktor, krvna slika, urin, biohemijske analize, mali faktori koagulacije, dok muškarac mora uraditi spermogram.

Iako je ova vrsta pripreme neophodna svim parovima, postoje i oni čija priprema zahteva dodatne analize, ali to zavisi od slučaja. Osim briseva i ultrazvuka koji važe tri meseca, a analize hormona šest meseci, starost analiza ne može biti duža od godinu dana.

vto

Međutim, kako je sama vantelesna oplodnja jedna, za naše uslove u Srbiji, prilično skupa opcija, većina parova ( i onih koji su ušli u postupak VTO o trošku države preko zdravstvenog fonda ) se odlučuje na jedan niz dodatnih analiza, a sve u cilju povećanja šanse da VTO prođe uspešno. To su analize koje lekari preporučuju tek nakon nekoliko neuspešnih pokušaja VTO.

Samim tim, sve te dodatne analize i pregledi se najčešće, da ne kažemo da je pravilo, rade o sopstevenom trošku.

Uz veliku pomoć članica portala Ringeraja.rs, koje su već dugo u borbi za dobijanje potomstva, i informacija koje smo dobili od njih, pokušaćemo da bar okvirno približimo koliko ta priprema pred VTO košta, i pod pretpostavkom da se VTO radi o trošku države.

Dakle, ako podrazumevamo da su „osnovne i obavezne“ navedene analize odrađene o trošku države, osvrnućemo se na set dodatnih analiza poput utvrđivanja trombofilija, mutacija, nedostatka vitamina, insulinemiju… dakle svega onog što može da koči dobar ishod.

Hormonski status (2. ili 3. dan ciklusa):

Pored osnovnog – FSH, LH, Estradiol, Pg, T,prolaktin, FT3, FT4, TSH koji se rade na uput

Treba odraditi i AMH , i androstendion,DHEA-S, kortizol,Inhibin B naročito u slučaju postojanja sindroma policističnih jajnika.

Cena ovih 5 hormona se kreće oko 6000 dinara.

Autoimuna antitela:

Antinuklearna, Antifosfolipidna (sa antikardiolipinskim), Antimikrozomalna, Antitiroglobulinska, Anti beta 2 glikoproteinska, cirkulišući imuno kompleksi. Za sva antitela se rade i igm i igg.
Cena ovih analiza se kreće oko 12000 do 20000 dinara.

OGTT sa 75 glukoze 0, 30, 60, 90, 120 min

Istovremeno određivati glikemiju i insulinemiju. Jer je sve učestalija pojava rezistencija, koje zahtevaju dalje praćenje i držanje pod kontrolom.
Cena ove analize je oko 4500 dinara.

Sa ovim se ide kod endokrinologa, pa on prepise jos par dodatnih parametara iz krvi, ako treba. Odnosno da prepiše terapiju, ukoliko je neophodna. Da napomenemo samo da se većina tih lekova plaća. A cena pregleda endokrinologa ( do kojih je ponekad teže doći po klinikama) je u rangu takođe od par hiljada dinara ( zavisno da li se radi ultrazvuk ili je samo savetodavni pregled)

Stečene trombofilije (u Zavodu za transfuziju krvi ili Institutu za hematologiju KCS).

U Zavodu za transfuziju, bez uputa košta 10.500, a sa uputom 5100. Zakazuje se oko mesec dana unapred. U privatnim laboratorijama je cena od 10000-12000 dinara.

Urođene trombofilije:

FII G20210A mutacija i MTHFR c677T mutacija, Faktor V Leiden,PAI1
Sve skupa oko 15.000 din.

Što bi značilo da ukupno stečene i urođene trombofilije iznose negde oko 27000 dinara.

*Ako se pokaže da postoji neka od ovih mutacija, radi se homocistein, vitamin B12, folna kiselina, D dimer.  A to sve iznosi oko 6000 dinara.

Pregled kod hematologa je 5-6.000 RSD (za vreme trudnoće treba minum 5 poseta). Na KCS nema šanse doći do njih, pa se ženama koje su u procesu VTO napominje da idu privatno.

Kariotipizacija oba partnera

Radi se na Institutu za majku i dete, ako ima naslednih osnova u porodici. U privatnim laboratorijama iznosi oko 10000-15000 dinara ( pa puta dva za oba partnera)

*Ako muškarac ima manje od 5 mil. spermatozoida, uraditi analizu mikrodelacija Y hromozoma. Analiza košta oko 10000 dinara.

Mikrobiološko ispitivanje (dodatno):

CMV, HSV, Listeriae, Brucella, Mumps ( i igm i igg) Analiza košta oko 10-12000 dinara.

 

Pojedini parovi pre VTO idu prvo na IUI (najčešće privatno)
Cene su otprilike sledece:
Klomifen 350-900din potrebna jedna kutija po IUI
Femara 3500-6900 (teško ćete naći ovaj lek u privatnoj apoteci, a i tada ćete samo uz ličnu kartu i izveštaj lekara na uvid ,jer se vodi kao citostatik, moći da ga kupite)
Folikumetrija 2000-5000din (potrebno 3-5)
IUI 15000-50000 (zavisi od klinike na kojoj se radi)
Pregnil 400-2000 (zavisi da li je sa našom akcizom ili ne)
Utrogestan 650din (potrebno 3kutije)
Folna kiselina oko 300din.

Dakle, IUI može da iznosi od 30000 pa do nekih 80000 dinara.
Pa sve je sve ovo potrebno odraditi 2 ili 3 puta, pre nego da se odobri VTO.

Nakon svih ovih analiza, ukoliko se pronađe neki problem, uvode se terapije, pojedini lekovi nisu ni pre trudnoće ni tokom trudnoće pokriveni od strane fonda, a jedan deo je delimično ili potpuno pokriven tek nakon utvrđivanja trudnoće.

Evo primera:

  • Utrogestan, sa čijim korišćenjem žene počinju npr. od ovulacije u ciklusu u kom će biti rađena VTO, pa do trenutka utvrđivanja trudnoće, dakle nekih 20 dana, plaća se o svom trošku i za tih 20 dana iznosi oko 3000 dinara. Nakon utvrđivanja trudnoće, utrogestan se dobija na recept ali se opet plaća učešće za lek, pa samim tim zavisno od doze, mesečni trošak iznosi od 2-4000 dinara.
  • Siofor, je lek za regulaciju nivoa šećera i insulina, koriste ga žene kod kojih je ustanovljena insulinska rezistencija ili preddijabetesno stanje, kutija košta 150 dinara, ni pre ni tokom trudnoće se ne dobija na rcept, mesečno se koristi oko 3 kutije dakle 450-500dinara. Potrebno je periodično raditi tromesečni prosek šećera, analiza je oko 900 dinara.
  • Fraxiparin/Fragmin, injekcije koje primaju žene kojima je ustanovljena neka od trombofilija. Sa njima se počinje istovremeno kad i sa utrogestanom, dakle od od ovulacije u ciklusu u kom se radi VTO, i do trenutka utvrđivanja trudnoće plaća se o sopstvenom trošku, dakle za nekih 20 dana, iznos je oko 5000 dinara. Nakon utvrđivanja trudnoće, injekcije se dobijaju o trošku države.
  • Progesteron injekcije, koje se od slučaja do slučaja primaju na 3-5 dana, ni pre ni tokom trudnoće se ne refundiraju, i koštaju 150 dinara po komadu.
  • Vitaminski kompleksi, folna kiselina, vitamin D okvirno koštaju oko 2000 mesečno. Kontrola vitamina D je oko 1000 dinara, i ona se ponavlja s’ vremna na vreme.
  • Kod žena kod kojih je utvrđen neki hormonski poremećaj još dodatno se plaćaju lekovi za regulaciju hormona koji takođe iznose po par hiljada.
  • Pred sam postupak, većina klinika na kojima se radi VTO, traži svež ultrazvuk abdomena da bi se video položaj mokraćne bešike, to je oko 4000  dinara.
  • BetaHcg je oko 1000 dinara, najčešće se traži ponavljanje jednom ili dva puta, samim tim je iznos oko 2-3000 dinara.
  • Prvi ultrazvuk nakon pozitive BetaHcg se radi na klinici na kojoj je rađena VTO, u slučaju da je klinika privatna, iako je VTO rađena o trošku države, država taj UZ ne pokriva, a on košta 5000 dinara.
  • Zamrzavanje, održavanje i čuvanje embriona je zavisno od klinike u rasponu od 30-50 000 dinara. Važno je napomenuti, da se većina parova nakon aspiracije odlučuje na zamrzavanje embriona kako u slučaju neuspešne VTO sledeći put ne bi morali ( žena zapravo) da prolaze kroz svu hormonski agresivnu pripremu.

 

 

Kada se osvrnemo na pobrojano, na šta se parovi odlučuju kako bi povećali šansu za što veću uspešnost VTO, dolazimo do zaključka, da je čak i za VTO o trošku države ( o sopstvenom trošku da ni ne pominjemo) potrebno oko 100 000 do 150 000 dinara ( ne računajući kariotip i analizu mikrodelacija Y hromozoma, jer bi to još dodatno iznosilo bar nekih 30 000 dinara) i ne računajući IUI (insemenacije) koje iznose od 30-50000 dinara pomnoženo sa 2 ili 3 puta .

A gde su u celoj priči tek parovi koji VTO rade o sopstvenom trošku gde iznos same VTO varira od 200 000 do 300 000 dinara?

 

Zaista strašno i tužno, s’ obzirom na činjenicu da svakodnevno slušamo priče o tome kako nam natalitet vrtoglavo pada.

U cilju toga, nadajmo se da će prethodni redovi možda u nekom trenutku uticati na nekog da se neke stvari promene i da se što više olakša  put ka dobijanju slatkih zamotuljaka.

Drage naše VTO trudilice, svim srcem Vam hvala, i od sveg srca Vam želimo da se što pre ostvarite kao mame!!!

Izvor: RingeRaja.rs