Search for content, post, videos

Madam Blavatsky – primarna borbena zona je um

Od velike je važnosti da znamo i razumemo tačno ko smo, šta smo i od čega se sastojimo. Madam Blavatsky sjajno objašnjava i definiše ovaj fenomen.

Većina ljudi je upoznata s tri reči – duh, duša i telo. Ipak, to troje ne objašnjavaju dovoljno ili adekvatno istinsku prirodu ljudske forme. Osim toga, mnoge ljude zbunjuju pojmovi “duša” i “duh” i pogrešno misle da su one ista stvar.

Da li ste znali da je ljudski Um sposoban za sve?

U učenju Teozofije, Madam Blavatsky i Majstori opisuju da se ljudsko biće sastoji od sedam načela, podeljenih u višu trijadu i nižu kvartu. Tih sedam principa ili sedam delova naše prirode su božanski deo, duhovni deo, intelektualni deo, pasivni deo, vitalni deo, astralni deo i fizički deo. Prva tri od njih čine Višu Trijadu i oni traju zauvek, dok niža četiri traju samo jedan životni vek i novi su u svakom životu koji imamo.

Teozofija kaže da je ovo podučavanje o sedam načela – zajedno s karmom i reinkarnacijom – od najveće važnosti za čovečanstvo. Ovaj članak daje samo kratki pregled i uvod, no nadamo se da će to biti interesantno i od koristi mnogima.

# 7. ATMA – Božanski deo

Atma (“Atman”) je najviši deo duhovnog bića. To je čisti večni Duh, više Jastvo, Božansko Jastvo, Stvarno Jastvo ljudskog bića i jedno je u srži i identitetu (ne i kvantitetu) kao Beskrajno Svevišnje Jastvo. To je u skladu s temeljnim poučavanjem hinduizma; da je naše Jastvo (Atman) kvalitativno jednako Vrhovnom Jastvu (Brahman). Atman doslovno znači jastvo. To je jedino Načelo na koje se može primeniti izraz “Jastvo”.

Zlatni ključ za razumevanje univerzalnog jedinstva, božanske svesti i ne-dualnosti (i time ključ za mir u svetu!) nalazi se u ovom učenju o Atmanu. Ja sam deo Atmana. Ti si dio Atmana. To je naša srž, to je naše istinsko ja. Zapravo, to je jedina stvarnost.

Budući da je Atman doslovno božanski, moramo uvek zapamtiti da na njega ne utiče naša karma ili čak bilo šta drugo.

# 6. BUDHI – Duhovni deo

Buddhi je drugi najviši princip ljudske forme, tvrdi Madam Blavatsky, a naziva se duhovna duša, vozilo preko koje Atma (najviši princip) zrači svetlošću. Suprotno popularnom mišljenju, Buddhi nije psihička moć ili osobina intuicije i nema nikakve veze s tim. To nema nikakve veze s ničim, osim što služi kao sredstvo za Atmu, Sebstvo.

“Monad” (što znači “krajnja jedinica” ili “primarna jedinica”) je izraz koji se koristi za opisivanje veze dveju najviših Načela ljudske forme – Atme i Buddhija. Ne postoji ništa više od Atme; Atma je najviši deo ljudskog duhovnog bića.

Atma mora imati vozilo pomoću koga će da zrači svoje svetlo na pojedinu dušu. Buddhi je ovo vozilo pa se to dvoje međusobno povezano nazivaju Monad.

# 5. MANAS – Intelektualni deo

Manas je načelo uma u čoveku, aspekt svesti, mislilac, trajna individualnost koja se utelovljuje i reinkarnira. Ustvari Manas je um. Pogrešno je mešati um i mozak, kao da su ista stvar. Mozak je samo fizički organ i služi kao fizičko sredstvo za um / dušu – koje je istinski mislilac – i koje se očituje kroz fizičko utelovljenje.

U učenjima Teozofije, načelo Manas često se naziva Ego. Tu se izraz “Ego” koristi u svom pravom i doslovnom smislu, što znači pravo “ja” našeg bića. Entitet Manasa, individualna ljudska duša je ta koja postavlja ciljeve i obrasce u svakom životu – kroz svaku misao, reč i delovanje – koje moraju imati svoje odgovarajuće karmičke efekte u ovom i kasnijim životnim razdobljima.

On je stvoritelj i iskusitelj karme.

Ima dvostruku prirodu – viši Manas i niži Manas. Kada se um i svest podignu prema višim stvarima, duhovnim stvarima, apstraktnim stvarima, intelektualnim stvarima, dobroti, istini, čistoći, ljubavi, saosećanju i lepoti, tada deluje kao Viši Manas i diže se sve bliže prema božanskoj blistavoj svetlosti Buddhija, Duhovnoj duši. Kada um i svest umesto toga dopuštaju da se spuste prema dole, prema nižim, odvojenim, sebičnim i senzualnim životnim stvarima, to je niži Manas, vezuje se načelu Kame, životinjske duše.

Manas ne može ići u oba smjera odjednom. Može ići ili gore ili dolje … prema duhovnosti ili dole prema senzualnosti. Duhovnost i senzualnost nikada neće i nikad se ne mogu mešati. Manas, ljudska duša, stoji tačno u sredini između njih i mora napraviti izbor između njih. Naša primarna borbena zona u životu je um.

# 4. KAMA – Pasivni deo

Kama, što doslovno znači “Želja” u sanskritu, je princip želje ljudskog bića kada se nalazi u fizičkoj inkarnaciji. To je izvor i centar njegovih želja, strasti, požuda i senzualne prirode. Ponekad se naziva i “životinjska duša”, jer je to životinjski i najčudniji deo nas.

Tokom ljudskog života ovaj princip se zove Kama. Nakon što je životni vek završio, to se načelo formira u Kama Rupu, što doslovno znači “oblik želje”.

Jedna od faza nakon smrti je da se želja objektivizira u neku vrstu besmislene, bestelesne forme koja ostaje u Kama Loki (atmosfera i atrakcija naše Zemlje) sve dok konačno postupno ne nestane i ne raspadne se samo od sebe. Ona će preživeti i ostati tu sve dok se snaga tih želja i strasti ne reši i koliko dugo to traje, naravno, određuje se količinom senzibilnosti koju je posedovao pojedinac tokom života koji je upravo završio.

# 3. PRANA – Vitalni deo

Ovo je Životna snaga, vitalnost ili energija koja održava fizičko telo živo. To je životni princip, “dah života” u pojedincu. Osoba ostaje u fizičkoj inkarnaciji sve dok Prana ostane aktivna unutar njih.

Čim Prana ode i prestane teći, fizičko telo nema drugu mogućnost nego umreti, jer snaga Prane je to što ga održava.

# 2. LINGA SHARIRA – Astralni deo

Linga Sharira – astralno telo – je suptilni, nevidljivi “blizanac” gustog fizičkog tela. To je oblik i nacrt na kojemu se gradi gusto fizičko telo. Ono ulazi u postojanje pre fizičkog tela i ono se potpuno iscrpljuje i umire kada poslednja preostala čestica pokojnog fizičkog tela nestane i raspadne se, osim kostura.

Astralno telo se takođe može smatrati “vitalnim telom” ili “energetskim telom” ljudskog bića jer je to vozilo kroz koje Prana (3. načelo) teče do fizičkog tela. Upravo je ovaj deo naše forme onaj koji se koristi u aktivnostima koje su postale poznate kao astralna putovanja, astralna projekcija i tako dalje. Pojam “astral” se koristi u teozofiji jednostavno kao sinonim za “subjektivno”, “suptilno” ili “unutrašnje”.

Njegova glavna tačka povezivanja s fizičkim telom nalazi se u području slezine, a ta dva tela, koja imamo, međusobno su povezana nekom vrstom nevidljive pupčane vrpce koju su neki nazvali “srebrnom niti” ili “srebrnom žicom”.

# 1. STHULA SHARIRA – Fizički deo

Sthula Sharira je sanskrtski naziv za gusto telo. To je jednostavno vozilo za sva ostala načela tokom fizičke inkarnacije. Sthula Sharira je opisano kao dete Linga Sharire (njegova majka) uz koncepciju Prane (njegov otac). To je naša spoljna školjka i ništa više. Često dajemo veću važnost i naglasak na našu spoljašnju ljusku nego što je stvarno potrebno ili vredno.

Ne činimo sebi nikakvu uslugu ako se identifikujemo s našim telom ili s bilo kojim drugim aspektima naše niže prirode. One jednostavno uključuju našu sadašnju osobnost, za razliku od trajne individualnosti duše. I više od duše je naše Pravo Jastvo, čisti večni Duh. Duše su mnoge, ali Duh je JEDAN.

Celokupni cilj života je shvatiti ko i šta stvarno jesmo i ponovno to postati.

Samo ono unuteašnje je ono pravo – poručuje Madam Blavatsky

Izvor:Atma.hr