Search for content, post, videos

Da li ste znali kada i gde je nastao brak

kada je nastao brak
kada je nastao brak

kada je nasao brak

Da li je moguće tačno odrediti kada je nastao brak? Moguće je obraditi njegove prve naznake i razloge nastanka, ali tačan datum je nemoguće odrediti.  Evolucija braka nije nikada zaustavljena, jer joj je ova institucija i dalje podložna. Kako se menja sam doživljaj bračne zajednice, tako se menjaju i odnosi muškarca i žene unutar njega…

“Još u vreme kamenog doba, postojalo je tzv. sparivanje zarad organizacije seksualnih odnosa i obezbeđivanja stabilne strukture za podizanje dece i obavljanja svakodnevnih dužnosti. Da da, i tada su još postojale te svakodnevne dužnosti. Obezbeđivanje hrane, spremanje prostora u kojem se živi, podizanje dece itd. Vremenom, to spajanje i odnos su se menjali i sami evoulirali do te mere, da je brak kao institucija danas pred izumiranjem.

Antropolozi su otkrili da su prvi brakovi sklapani pre više od 5000 godina u Mesopotamiji, a zarad očuvanja moći i prestiža – kraljevi su se ženili ćerkama drugih moćnika sa ciljem sklapanja saveza, očuvanja mira, obezbeđivanja legitimnih naslednika. U to vreme, brak je bio ništa drugo do način da se dođe do više moći, da se žena veže za muškarca i postane njegovo vlasništvo i posluga, ali i sigurnost da će on biti biološki otac dece. Žena je bila građanin drugog reda, pa (nažalost) i roba kojom se trguje i malo su se šta oko toga žene pitale. U to vreme, muškarcima je bilo dozvoljeno da imaju više žena (naročito ako neka ne bi mogla da ima dece) kako bi sebi osigurali potomstvo, ali i utoljavali svoje seksualne nagone.

Nastanak i jačanje crkve, menja viđenje braka u korist žena.

Blagoslov sveštenog lica postaje neophodan činilac za legalizaciju braka kao institucije. Brak postaje sveta zajednica i utiče da se na žene gleda sa poštovanjem i naklonošću. Rastajanje od žene biva zabranjeno. Supružnici stupanjem u brak postaju jedno telo – što posredno sputava muškarce da se odaju ustaljenom razvratu i preljubništvu. Žena i dalje ostaje podređena muškarcu i domu.

Brak je institucija sklopljena iz praktičnih razloga. Ljubav i dalje nije igrala nikakvu ulogu u svemu tome. Ako bi se vremenom izrodila – odlično, ali brak se smatrao preozbiljnim da bi se dovodio u spoj sa emocijama. U knjizi Marriage, a History autorke Stephanie Coontz, postoji podatak iz 2. veka p.n.e. gde je jedan Rimski političar izbačen iz Senata jer je u javnosti poljubio svoju suprugu. To se smatralo za sramotni čin. Dalje, u 12. i 13. veku, vanbračne aktivnosti su smatrane za najviši oblik romanse i romantičnih osećanja jer nisu bile ukaljane realnošću svakodnevnog života.

17. i 18. vek donose pomak u braku. Idejom da se treba živeti životom ispunjenim srećom i biti u braku iz ljubavi, a ne zbog statusa. Kraljica Victoria i princ Albert smatrani su za ideal savršenog braka iz ljubavi. Ovaj trend je postao naročito popularan tokom i posle Industrijske revolucije i porastom srednje klase u 19 veku. Tada su mladići konačno bili u prilici da sami izaberu svoju suprugu i plate venčanje.  Nisu više zavisili od roditelja i njihovog mišljenja. Sa druge strane, sve to je dovelo i do pojave razvoda jer – kako su ljudi dobijali sve više kontrole nad svojim izborom i ljubavnim životom, tako je rasla i potreba za prekidom nesrećnih zajednica.

Kraj 19. i početak 20. veka donose velike promene u braku.

Davanje ženama pravo na glas, one postaju ravnopravne sa muškarcima. Skidaju vekovne okove tretiranja kao vlasništva i posluge. Uopšte, čitav 20. vek uticao je da se institucija braka promeni više nego za sve vekove pre toga. Pojava kontracepcijskih sredstava i planiranje porodice, razvod braka, legalizacija istopolnih brakova, samo su neki od primera. Brak postaje tzv. privatni ugovor između dve jednake osobe koje traže ljubav, sreću i stabilnost. S druge strane koji se može raskinuti ako se to, tokom vremena, izgubi.

Evolucija je, nepobitno, kao i na sve drugo, uticala i na razvoj i menjanje braka i same slike o njemu. Moderno doba, globalizacija, svetska kriza takođe su doprinele lošoj slici i viđenju ovog  najpotpunijeg odnosa između dva bića. I, mada nas istorija uči da je brak prvobitno nastao kao odnos iz koristoljublja i čist ekonomski spoj i zajednica sa ciljem obezbeđivanja legitimnog potomstva; mi sami smo ti koji, svojim razvojem i radom na sebi, doprinosimo da on bude i ostane kruna čiste i iskrene ljubavi.

Zovite to konzervativizmom ili tradicionalizmom, ali po meni je brak vrhunac ljubavnog jedinstva. Prvi najlepši poklon koji zaljubljeni jedno drugom daju, a pre potomstva. Zajednica koja ne sputava, ne ograničava i ne unizuje ženu (a ni muškarca). Niti ih na bilo koji način sprečava da budu ono što već jesu – zajedno.”

Izvor: Organvlasti.com