Search for content, post, videos

Uvek interesantne latinske poslovice od “A do Ž”

latinske poslovice
latinske poslovice

latini i poslovice

Latinske poslovice – primenljive u svim vremenima i narodima, uče nas i ukazuju čak i na stvari koje nam se možda ne dopadaju.

Abnes carens – Tko je odsutan, ne dobiva ništa.
Abusus abusum invocat – Jedna pogreška povlači drugu za sobom.
Acta, non verba – Djela, ne riječi.
Acti labores iucundi – Dovršeni su poslovi ugodni.
Alea iacta est! – Kocka je bačena!
Aliena mala utile exemolum – Tuđa nesreća koristan je primjer.
Aliena ne cures – Ne brini se za tuđe stvari (počisti pred svojim vratima).
Aliud voluit, aliud dixit – Jedno je htio, a drugo je govorio (zabluda).
Amicus animae dimidium – Prijatelj je polovica duše.
Ars longa, vita brevis – Umjetnost je duga, život je kratak.
Audentes deus ipse iuvat – Odvažnima pomaže Bog.
Audaces fortuna iuvat – Hrabrima sreća pomaže.
Audiatur et altera pars – Neka se sasluša i druga strana.
Audi, vide, tace si vis vivere in pace – Slušaj, gledaj i šuti – ako želiš živjeti u miru.
Aurora Musis amica – Zora je prijateljica muzama.

Beati pauperes spiritu – Blaženi siromasi duhom.
Bis dat, qui cito dat – Dvostruko daje tko brzo daje.
Beneficium accipere est libertatem vendere. – Primiti uslugu znači prodati svoju slobodu.
Bonis nocet, qui malis parcit – Dobrima škodi tko štedi zle.
Bonus vir semper tiro. – Dobar čovjek uvijek je početnik.

Capre diem, quam minimum credula postero – Iskoristi današnji dan, što manje se uzdaj u sutrašnji.
Carum est, quod rarum est – Skupo je što je rijetko.
Clara pacta, boni amici – Čist račun, duga ljubav.
Clavus clavo extruditur – Klin se klinom izbija.
Consultor homini tempus utilissimus – Vrijeme je najkorisniji savjetnik čovjekov.
Cogito ergo sum. – Mislim, dakle postojim.
Cornix cornici oculos non effodiet. – Vrana vrani oči ne kopa.
Corruptio optimi cuiusque pessima – Kad se dobar čovjek pokvari, postaje najgori.

Deforme est de se ipso praedicare – Neukusno je govoriti o samome sebi.
De gustibus non est disputandum – O ukusima ne treba raspravljati.
De mortuis nil (=nihil) nisi bene. – O mrtvima samo najbolje.
Discardio Populo Nocet – Nesloga narodu škodi.
Dictum, factum – Rečeno, učinjeno.
Disce parvo esse contentus – Nauči biti zadovoljan malim.
Divide et impera. – Podijeli pa vladaj!
Divinum dare, humanum accipere – Davati je božanski, primati je ljudski.
Dum spiro, spero. – Dok dišem, nadam se.

Ego sum, qui sum. – Ja sam koji jesam.
Epistula non erubescit. – Papir podnosi sve.
Errando discimus. – Griješeći učimo.
Errare humanum est. – Griješiti je ljudski.
Ex iniuria ius non oritur. – Iz nepravde ne izniče pravda.
Exeptio regulum confirmat. – Iznimka potvrđuje pravilo.

Faber est suae quisque fortunae – Svatko je kovač svoje sreće.
Fama crescit eundo. – Glasina raste širenjem.
Fama volat. – Glasina kruži.
Fames cibi condimentum – Glad je začin hrani.
Fas est et ab hoste doceri. – Ispravno je i od neprijatelja učiti.
Favete linguis! – Zadržite jezik.
Festina lente. – Požuri polako.
Finis coronat opus. – Kraj djelo krasi.
Fata viam invenient. – Što je suđeno, pronaći će svoj put.

Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. – Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini.
Hodie mihi, cras tibi. – Danas meni, sutra tebi.
Homo homini lupus est. – Čovjek je čovjeku vuk.
Honores mutant mores! – Časti mijenjaju običaje.
Historia est magistra vitae – Povijest je učiteljica života.

Imaperare sibi maximum imperium est – Vladati sobom najveća je vlast.
In dubio pro reo. – U dvojbi, na strani optuženog.
In vino veritas. – U vinu je istina.
Inter arma (enim) silent leges. – Za rata (naime) zakoni šute.
Iuventus – ventus. – Mladost – ludost.

Labor omnia vincit. – Rad pobjeđuje sve.
Larcima nil citius arescit – Ništa se ne osuši brže od suza.
Lacrimis adamanta movebis – Suzama ćeš ganuti kameno srce.
Locus regit actum – Mjesto određuje postupak.
Luat in corpore, qui non habet in aere. – Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom.
Lupus in fabula – Mi o vuku vuk na vrata.

Manus manum lavat. – Ruka ruku mije.
Mater certa, pater incertus est. – Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.
Maximum remedium irae mora est – Najbolji lijek za srdžbu je odgoda.
Medicus curat, natura sanat. – Liječnik liječi, priroda ozdravlja.
Medio tutissimus ibis. – U sredini je najbolje.
Memento mori. – Sjeti se da ćeš umrijeti.
Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu, zdrav duh.
Mors certa, hora incerta. – Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
Mors ultima ratio. – Smrt je posljednja istina.

Nemo nascitur sapiens, sed fit. – Nitko se ne rodi mudar.
Nihil illigitamus carborundum. – Ne dopusti da te poraze loši.
Non scholae, sed vitae discimus. – Ne učimo za školu, nego za život.
Non omnia possumus omnes. – Ne možemo svi sve.
Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.

Obsequium amicos, veritas odium parit – Ugađanje stvara prijatelje, istina mržnju.
Occasio facit furem – Prilika čini lopova.
Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. – Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.

Pedibus compensanda est memoria – Tko nema u glavi, ima u nogama.
Post nubila Phoebus. – Poslije oblaka dolazi sunce.

Repetitio est mater studiorum – Ponavljanje je majka učenja.

Sapienti sat – Pametnome dosta.

Scientia ipsa potentia est – Znanje je samo po sebi moć
Scio nihil scio. – Znam da ništa ne znam.
Si vis amari, ama – Ako želis biti ljubljen, ljubi.
Si vis pacem, para bellum – Ako želis mir, spremaj rat.
Sors aspera monstrat amicum – Ljuta nevolja pokazuje prijatelja.

Tace, si vis vivere in pace – Šuti ako hoćeš živjeti u miru.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Vremena se mijenjaju, i mi se mijenjamo s njima.
Tempus fugit – Vrijeme leti.
Tempus omnia revelat – Vrijeme sve otkriva.

Una hirundo non facit ver – Jedna lasta ne čini proljeće.
Unos pro omnibus et omnes pro uno – Jedan za sve i svi za jednoga.
Ut sementem feceris, ita metes – Kako posiješ, tako ćes i žeti.

Vae soli! – Jao samome.
Varietas delectat – Taznolikost veseli.
Vasa vacua maxime sonant. – Prazne posude najjače zvone.
Veni, vidi, vici – Dođoh, vidjeh, pobijedih.
Veritas amara est – Istina je gorka.
Verus amicus est tamquam alter idem – Pravi je prijatelj kao drugo ja.
Via media optima – Najbolji je srednji put.
Vivere tota vita discendum est. – Čovjek uči dok je živ.
Vulpes pilum mutat, non mores. – Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.

Zelotipya oritum ex amore – Ljubomora izvire iz ljubavi.