Search for content, post, videos

Tendencije i promene u SEO optimizaciji u 2018. godini

promene u SEO optimizaciji

Nakon Google-ovog izveštaja da je polovinom 2018. godine, prvi put od kad postoji, više ljudi pretraživaču pristupilo sa mobilnih telefona nego sa desktopa, postalo je i više nego jasno da su promene na web-u izvesne. Činjenica da više ljudi pristupa Google-u sa telefona je pokrenula niz promena i kada je SEO optimizacija u pitanju. Promene u SEO optimizaciji koje su se dogodile u prvi plan ističu važnost mobile friendly sajtova, ali to nije sve. Pored neophodnosti optimizacije sajta i za mobilne telefone, tendencije u 2018. godini nagoveštavaju važnost glasovne pretrage, back linking-a, kao i povratak videa na velika vrata. U tekstu ću nabrojati 5 glavnih tendencija koje se tiču SEO-a u 2018. godini.

promene u SEO optimizaciji

Content & links

Gotovo “tradicionalan” stav Google-a i noseći stubovi SEO-a, content i linkovi, i dalje imaju najveću vrednost. Još od vremena pojavljivanja Pande (2011. god), Google je jasno stavio do znanja da se autorski i kvalitetan sadržaj najviše ceni na njegovom kantaru. Zajedno sa Kolibrijem i RankBrain-om, vlada timom algoritama koji proveravaju autentičnost i kvalitet sadržaja. Kolibri, od trenutka kada je pušten, 2013. godine, je tu da poboljša korisničko iskustvo pokušavajući da razume njegov upit. Ono što fascinira jeste sposobnost ovog algoritma da razume kontekst ključne reči ili fraze, uzimajući u obzir sinonime i gramatičke greške i korisniku ponudi što adekvatniji odgovor.

Novina koja se desila, kada je content u pitanju, jeste “redizajn” ključne reči kao i dužina pisanog sadržaja. Ono što Google sada smatra poželjnim, a tiče se promene u SEO optimizaciji, jesu ključne fraze, odnosno ključne reči u kontekstu. Algoritam Kolibri mu izuzetno pomaže u ovome, jer na osnovu razumevanja ključne reči ili fraze povezuje sadržaj koji u sebi ima i sinonime traženih pojmova.

Google je primetio da je gustina učešća konzumenta u sadržaju koji ima 2000 reči veća od gustine učešća u kraćem sadržaju. Na osnovu toga je odlučio da nagradi stranice koje imaju duži (ali ne i predugačak) sadržaj boljim rangiranjem.

Pinguin se pojavio 2012. godine i od tad radi kao “saobraćajac”. Njegov zadatak je “regulisanje ulaznog i izlaznog saobraćaja na sajtove”. Kažnjava one koji su pretrpani linkovima (kojima najčešće trguju), ključnim rečima kao i mnoštvom dolaznih linkova sa manjih sajtova. Google je svima stavio do znanja da najviše ceni linkove koj se prirodno uklapaju u sadržaj i da će svaki pa i najmanji prestup strogo kazniti. Promene u SEO optimizaciji nam jasno govore da je, pored standardno kvalitetnog sadržaja, razmena linkova tendencija koja će se sigurno preseliti i u 2019. godinu.

Voice search

Pošto je Google lansirao pixel2, pojavio se Samsung sa Galaxy S8 i kao trešnja, iPhone, koji je doslovno smrvio tržište sa iPhone X. Ono što ih sve povezuje, kao novina koju su uveli, jeste Voice Search assistant. Istraživanja i izveštaji pokazuju da 40% odraslih korisnika koristi glasovnu pretragu na Google-u.

Stoga ovaj pretraživač izuzetno ceni sajtove koji su voice search friendly i omogućavaju konzumentu da na različite načine sadržaj i konzumira.

Video marketing

Video se (ako je uopšte ikada i odlazio) vratio na velika vrata. Stoga je sadržaj plasiran na ovaj način u izuzetnoj prednosti u odnosu na pisanu reč. Ljudi oduvek radije gledaju video. Na taj način traže odgovore koji im trebaju pre nego što će da pročitaju neki tekst. Video sadržaj konzumentu pomaže da jasno vidi i razume svaki korak u rešavanju svog problema.

Sa druge strane, Google je primetio da ga ljudi zaobilaze kada su takva rešenja u pitanju i polagano se sele na platforme sa video formatom. Promena koju je uveo se ogleda u ponudi barem jednog videa na traženi upit korisnika. Sve ovo navodi na zaključak da se glavne promene u SEO potimizaciji velikim delom tiču video sadržaja. Stoga  je preporuka da se u tekstualni sadržaj ubaci i kratak video sadržaj, zarad boljeg rangiranja.

 Video sadržaj (ukoliko je dobar, naravno) obezbeđuje visok engagment i daje dodatnu vrednost vašem biznisu.

Mobile First Index

Iako je Google još 2015. godine objavio da je poželjna optimizacija sajta i za mobilne telefone, nije bio rigorozan sve do polovine 2018. godine. Kada su objavili podatak im je prvi put  više ljudi pristupilo sa mobilnih telefona nego sa desktopa postalo je i više nego jasno Google-ovo predviđanje.

Mobile friendly  sajtovi se u drugoj polovini 2018. godine definitivno bolje rangiraju u Google-ovom mernom sistemu. Što se tiče promene u SEO optimizaciji, važno je, pored kvalitetnog sadržaja, obratiti više pažnje i na vizuelni identitet. Kako sajta tako i samog sadržaja. Slike moraju biti u potpunosti optimizovane, a content serviran i ponuđen tako da se lako konzumira. Alternative text ovde igra veoma važnu ulogu i njegovo pravilno kreiranje umnogome pomaže boljoj optimizaciji.

Obzirom da se veliki deo promene u SEO optimizaciji odnosi na vizuelni momenat, neodvojivo je i pitanje brzine učitavanja sadržaja. Ovo je trenutak kada možete naglo da se odvojiteite od konkurencije i zauzmete višu poziciju na pretraživaču. Ali isto tako i momenat gde možete da omašite i dodatno povećate svoj bounce rate. Oprezno sa video sadržajem! Ukoliko konzument ne može brzo da vam pristupi velika je verovatnoća da više nikad neće ni pokušati.

Optimizacija za RankBrain iliti Iskustvo korisnika je važno

Kada je 2015. godine pustio u opticaj RankBrain, Google ga je uvrstio u jedan od 3 najvažnija faktora dobrog rangiranja. Ovaj algoritam predstavlja sistem veštačke inteligencije koji samostalno uči i omogućava Google-u precizniju pretragu, uzimajući u obzir ponašanje konzumenta. Jezikom laika, RankBrain prikuplja podatke kako konzument interakuje sa rezultatima pretrage i shodno tome prilagođava svoju “ponudu” na prvoj strani.

Za stvaranje jasnije slike, navešću vam jedan primer. Ukucali ste u pretraživač SEO optimizacija i dobili neki rezultat. Spadate u grupu ljudi koja ne čita opise ponuđenih rezultata i, naravno, otvarate prvi ponuđeni rezultat pretrage. Ubrzo shvatate da se tu ne nalazi odgovor na vaše pitanje. Onda kliknete na treći rezultat pretrage i zadržite se tu još neko vreme. RankBrain je primetio obe vaše reakcije i zabeležio ih.

Sa druge strane, za upit koji je isti kao i vaš i za iste ponuđene rezultate, konzumenti koji čitaju meta description odmah otvaraju treći ponuđeni rezultat jer im se čini najboljim. RankBrain i ovo beleži i postupa u skladu sa tim. Tako će (do sad nuđen) treći rezultat u pretrazi ponuditi kao prvi.

Informacije koje algoritam prikupi iz ovog primera su:

  1. Vreme koje konzument provede na sajtu (Dwell time);
  2. Bounce rate datog sajta;
  3. CTR za traženi pojam.

Na osnovu prikupljenih informacija, RankBrain sortira sadržaj. Sajtovi koji bolje i uspešnije komuniciraju sa konzumentima se penju, dok oni kod kojih nedostaje ovaj element padaju.